Λεπτομέρειες έργου

Επενδύσαμε στην Minoan Energy E.C., μια ενεργειακή κοινότητα που ιδρύθηκε το 2019. Η κοινότητα κατασκευάζει ένα ηλιακό πάρκο 1MW στην Κρήτη και πρόκειται να παράγει 1.486.002 kWh ηλιακής ενέργειας ετησίως και παράλληλα να μειώνει 1.650 τόνους CO₂ ετησίως. Το ηλιακό πάρκο θα χρησιμοποιεί αυτοπαραγωγή ενέργειας και θα πουλάει την ενέργεια στο δίκτυο, η οποία στη συνέχεια θα διανέμεται στα μέλη της κοινότητας. Συγκεκριμένα, το ηλιακό πάρκο θα προσφέρει ενεργειακή ανακούφιση σε 170 νοικοκυριά, καθώς και σε περίπου 40 τοπικές κρητικές επιχειρήσεις.

Η ενεργειακή δημοκρατία αποτελεί θεμέλιο για την Minoan Energy E.C., καθώς η λήψη αποφάσεων είναι συμμετοχική και καταδεικνύει συλλογική δράση στην ενεργειακή μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η Μινωική Ενεργειακή Κοινότητα βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αειφόρου Ενέργειας 2022, στην κατηγορία της τοπικής ενεργειακής δράσης.

Μάθετε περισσότερα