Ο Λυκαβηττος στην Αθηνα

Αναγέννηση των Αθηναϊκών κτιριακών υποδομών για ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αστικού κλίματος

Η τρέχουσα αστική μορφολογία της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας είναι το αποτέλεσμα μιας δεκαετούς τάσης τυχαίας αστικής ανάπτυξης. Αυτή ξεκίνησε […]

2560 1699 Astydama | Αναπτυξιακή εταιρεία βιώσιμων, οικολογικών επενδύσεων
COVID-19, η αγορά ακινήτων της Αθήνας - Astydama

COVID-19, η αγορά ακινήτων της Αθήνας και οι μελλοντικές επενδυτικές τάσεις

Παρόλο που ο COVID-19 έχει επηρεάσει το ελληνικό επενδυτικό τοπίο ακινήτων, η Αθήνα εξακολουθεί να είναι ένας ελκυστικός προορισμός για […]

2560 1702 Astydama | Αναπτυξιακή εταιρεία βιώσιμων, οικολογικών επενδύσεων
Load More
  • 1
  • 2