ελιές και ελαιόλαδο σε ένα τραπέζι

Αγρο-οικολογία στην Ελλάδα: ο δρόμος του μέλλοντος

Η αγρο-οικολογία είναι μια σχετικά νέα πρακτική στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια διεπιστημονική προσέγγιση για τη βιώσιμη γεωργία που γεφυρώνει […]

2560 1707 Astydama | Αναπτυξιακή εταιρεία βιώσιμων, οικολογικών επενδύσεων
Ελαιοτριβείο Kadmus: αναζωογόνηση της τοπικής βιομηχανίας ελαιολάδου

Ελαιοτριβείο Kadmus: αναζωογόνηση της τοπικής βιομηχανίας ελαιολάδου

Η Ελλάδα είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς και εξαγωγείς ελαιολάδου στον κόσμο. Αντιπροσωπεύει το 14% της συνολικής παραγωγής της […]

2080 1560 Astydama | Αναπτυξιακή εταιρεία βιώσιμων, οικολογικών επενδύσεων