Μια ταράτσα στην πόλη που είναι γεμάτη θάμνους, φυτά και λουλούδια

Καλλιέργεια τροφίμων στην πόλη: αστική γεωργία στην Αθήνα

Η αστική γεωργία είναι μια σχετικά νέα πρακτική στην Ελλάδα που έχει εξελιχθεί και έχει αποκτήσει αναπτυξιακή δυναμική από το […]

2560 1687 Astydama | Αναπτυξιακή εταιρεία βιώσιμων, οικολογικών επενδύσεων