Αγροβολταϊκά: μια ιδανική ευκαιρία συνδυασμού της γεωργίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η άνοδος της ηλιακής ενέργειας έχει επιφέρει ένα παράδοξο. Απαιτούνται μεγάλες εκτάσεις γης σε αγροτικές περιοχές για την ανάπτυξη ηλιακών […]

2560 1687 Astydama | Αναπτυξιακή εταιρεία βιώσιμων, οικολογικών επενδύσεων