Η Πόλη των 15 λεπτών: βιώσιμος σχεδιασμός γειτονιάς

Μετά από δεκαετίες σχεδιασμού και οικοδόμησης πόλεων με βάση την κινητικότητα που επικεντρωνόταν στα αυτοκίνητα, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και […]

2560 1687 Astydama | Αναπτυξιακή εταιρεία βιώσιμων, οικολογικών επενδύσεων