Η θέα από τη λίμνη της Πρέσπας με ένα μικρό χωριό

Τα φώτα της δημοσιότητας στις Λίμνες των Πρεσπών

Ως ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους στα Βαλκάνια, το λιμνοσύστημα των Πρεσπών βρίσκεται στο σημείο τομής μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας και […]

2560 1687 Astydama | Αναπτυξιακή εταιρεία βιώσιμων, οικολογικών επενδύσεων