Ανθεκτικότητα στο νερό: ένας τρόπος προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

Η ανθεκτικότητα μπορεί να υποδηλώνει κάθε είδους πράγματα. Στην περίπτωση της Αθήνας, η ανάπτυξη «γαλάζιας» υποδομής (διαχείριση υδάτινων πόρων και […]

2560 1687 Astydama | Αναπτυξιακή εταιρεία βιώσιμων, οικολογικών επενδύσεων