Η εξωτερική πρόσοψη του παλαιού καπνεργοστασίου στην Αθήνα, Ελλάδα

Διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς της Αθήνας με προσαρμοστική επαναχρησιμοποίηση

Πολλά εργοστάσια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε όλη την Αθήνα έχουν κλείσει τις προηγούμενες δεκαετίες. Για να προσθέσουμε σε αυτό, τα […]

2560 1687 Astydama | Αναπτυξιακή εταιρεία βιώσιμων, οικολογικών επενδύσεων