Ανθεκτικότητα στο νερό: ένας τρόπος προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

Η ανθεκτικότητα μπορεί να υποδηλώνει κάθε είδους πράγματα. Στην περίπτωση της Αθήνας, η ανάπτυξη «γαλάζιας» υποδομής (διαχείριση υδάτινων πόρων και […]

2560 1687 Astydama | Αναπτυξιακή εταιρεία βιώσιμων, οικολογικών επενδύσεων
Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα

Μπορεί η Αθήνα να γίνει μια πράσινη πόλη;

Η κλιματική αλλαγή, η πανδημία COVID-19 και η ταχεία αστικοποίηση είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους χρειαζόμαστε ανθεκτικές […]

2560 1687 Astydama | Αναπτυξιακή εταιρεία βιώσιμων, οικολογικών επενδύσεων
Load More