Οφέλη βιολογικής γεωργίας και συμβουλές δημιουργίας βιολογικής φάρμας

Η ανθρώπινη δραστηριότητα επηρεάζει το φυσικό μας περιβάλλον και ως εκ τούτου, η ανάγκη παροχής τροφής σε ταχέως αυξανόμενους πληθυσμούς, […]

2560 1687 Astydama | Αναπτυξιακή εταιρεία βιώσιμων, οικολογικών επενδύσεων

Αγροβολταϊκά: μια ιδανική ευκαιρία συνδυασμού της γεωργίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η άνοδος της ηλιακής ενέργειας έχει επιφέρει ένα παράδοξο. Απαιτούνται μεγάλες εκτάσεις γης σε αγροτικές περιοχές για την ανάπτυξη ηλιακών […]

2560 1687 Astydama | Αναπτυξιακή εταιρεία βιώσιμων, οικολογικών επενδύσεων
Load More