Ως ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους στα Βαλκάνια, το λιμνοσύστημα των Πρεσπών βρίσκεται στο σημείο τομής μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας.

Αυτό το λιμνοσύστημα αποτελείται από δύο λίμνες που διαχωρίζονται από έναν ισθμό. Οι λίμνες των Πρεσπών είναι μια περιοχή εντυπωσιακής ομορφιάς με μοναδική βιοποικιλότητα και γεωμορφολογία. Η προστασία αυτού του οικοσυστήματος και η διασφάλιση ότι η χλωρίδα και η πανίδα του θα συνεχίσουν να ακμάζουν είναι ο λόγος που οι λίμνες μετατράπηκαν σε Διακρατικό Πάρκο το 2000 – και ο λόγος που ρίχνουμε το φως της δημοσιότητας στη σημασία της διατήρησής τους.

Μέσα σε αυτή τη μεγάλη υγροτοπική έκταση βρίσκεται το ελληνικό τμήμα του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, που βρίσκεται στη Λίμνη Μικρή Πρέσπα. Με περίπου 1.800 είδη φυτών, που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο των συνολικών φυτικών ειδών της Ελλάδας, το Ελληνικό Εθνικό Πάρκο Πρεσπών φιλοξενεί επίσης πάνω από τα μισά είδη πουλιών, θηλαστικών και αμφιβίων που απαντώνται στην Ελλάδα. Επιπλέον, διαθέτει τη μεγαλύτερη αποικία πελεκάνων Δαλματίας στον κόσμο. Τα έλη της λίμνης εξυπηρετούν επίσης τα αποδημητικά πουλιά και παρέχουν ιδανικά σημεία αναπαραγωγής και διατροφής. Για τους λόγους αυτούς, ο Ελληνικός Εθνικός Δρυμός Πρεσπών, είναι εθνικός τόπος οικολογικής διατήρησης.

Ένα μικρό καραβάκι στη λίμνη Πρέσπα

Υπό μια ευρύτερη έννοια, οι υγρότοποι είναι σημαντικοί επειδή:

  • Καταπολεμούν την κλιματική αλλαγή ενεργώντας ως συλλέκτες άνθρακα μέσω της αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων άνθρακα στις φυτικές κοινότητες και στο έδαφος.
  • Περιέχουν υψηλά επίπεδα θρεπτικών συστατικών και επομένως παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατροφή των ειδών που ζουν εκεί για μέρος, ή ολόκληρο, τον κύκλο ζωής τους.
  • Βοηθούν στον έλεγχο των πλημμυρών και της διάβρωσης της ακτογραμμής παγιδεύοντας, απορροφώντας και απελευθερώνοντας επιφανειακά ύδατα, βροχή, υπόγεια ύδατα, νερά πλημμύρας και τήξης χιονιού, αργά πάνω από πλημμυρικές πεδιάδες.
  • Παρέχουν πλούσιους και ποικιλόμορφους οικότοπους για απειλούμενα και υπό εξαφάνιση είδη.
  • Παράγουν οικολογικά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσωπικούς ή εμπορικούς σκοπούς, όπως ψάρια, οστρακοειδή ή βατόμουρα.
Άποψη της λίμνης της Πρέσπας με δέντρα που φυτρώνουν στο νερό

Οι υγρότοποι μπορούν επίσης να φέρουν ανθρώπους και οργανισμούς κοντά σε έναν κοινό σκοπό, όπως αποδεικνύεται από τη μετατροπή των Λιμνών των Πρεσπών σε προστατευόμενη περιοχή. Σε αυτήν την περίπτωση, τρεις χώρες, η Ελλάδα, η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία, ενώθηκαν για να αντιμετωπίσουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά ζητήματα που αποτέλεσαν τη βάση αυτού του διασυνοριακού έργου. Αυτό ενθάρρυνε ένα πνεύμα αμοιβαίας συνεργασίας και κατανόησης γύρω από την ανάγκη διατήρησης αυτής της περιοχής βιοποικιλότητας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε πώς αναπτύσσουμε τα έργα μας σεβόμενοι το περιβάλλον.