Η αρχαία Θήβα είναι συνυφασμένη με πολλούς ελληνικούς μύθους. Υπάρχει ο μύθος του Φοίνικα πρίγκιπα, Κάδμου, ο οποίος υπό την καθοδήγηση του Μαντείου των Δελφών, ίδρυσε την πόλη της Θήβας. Η πόλη συνδέεται, επίσης, και  με άλλες αρχαίες  ελληνικές προσωπικότητες όπως ο Διόνυσος, ο Οιδίποδας και ο Ηρακλής. Η Θήβα διέθετε  ισχυρή παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας στην ηπειρωτική Ελλάδα, κυρίως ως αγροτική κοινωνία και  δύναμη. Ως αποτέλεσμα, ήταν ο μεγάλος αντίπαλος της Αθήνας.

Ωστόσο, στη σύγχρονη εποχή, η Θήβα και η ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας υποφέρουν από έλλειψη επενδύσεων, χαμηλή πληθυσμιακή αύξηση, έλλειψη εργατικού δυναμικού και οικονομικών πόρων και αδύναμο στρατηγικό περιφερειακό οικονομικό σχεδιασμό. Προηγούμενες κυβερνητικές πολιτικές που δεν ενθάρρυναν τη βιομηχανική ανάπτυξη και η οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας εμπόδισαν την ανάπτυξη και τις δυνατότητες αυτής της αγροτοβιομηχανικής περιοχής.

Λίμνη στην Βοιωτία

Παρόλα αυτά, πιστεύουμε ότι η Θήβα είναι έτοιμη για θετικές αλλαγές. Γι’ αυτό επιλέξαμε να επενδύσουμε και να ξαναφτιάξουμε το ελαιοτριβείο μας (που εύστοχα ονομάζεται Κάδμος) στην περιοχή Ξηρονομή της Θήβας. Η Βοιωτία (στην οποία ανήκει η Θήβα), διαθέτει έναν ανθεκτικό βιομηχανικό τομέα. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως κόμβος διανομής και εφοδιαστικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης  που συνδέει το λιμάνι του Πειραιά, την Αθήνα, τη βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Η περιοχή φιλοξενεί επίσης έναν ευρύ  τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με πολλά ηλιακά και αιολικά πάρκα σε όλη την έκτασή της. Τεράστιες εύφορες γεωργικές πεδιάδες, με ποτάμια όπως ο Ασωπός και ο Κηφισός, ξεχώρισαν τη Θήβα ως σημαντική περιοχή για την παραγωγή, διανομή και εξαγωγή μεγάλης  ποικιλίας αγροδιατροφικών προϊόντων.

Επιπλέον, η Θήβα διαθέτει εκατομμύρια ελαιόδεντρα απλωμένα σε αρχαίους παραδοσιακούς ελαιώνες. Ο κύριος τύπος ελιάς στην περιοχή είναι ο τύπος της Μεγαρίτικης που δίνει  Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο με απίστευτα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Η Μεγαρίτικη ελιά και το λάδι της, ωστόσο, δεν έχουν την ίδια φήμη με την Κορωνέικη ποικιλία από την Κρήτη και την Πελοπόννησο, κυρίως λόγω έλλειψης στρατηγικού μάρκετινγκ και περιφερειακού σχεδιασμού του κλάδου.

Ελαιώνες στην Θηβα

Οι περισσότεροι παραγωγοί στην περιοχή της Θήβας είναι μικροϊδιοκτήτες που χαρακτηρίζονται από διάσπαρτες μικρές ιδιοκτησίες, χαμηλές επενδύσεις κεφαλαίων στην επιχειρηματική τους υποδομή και χαμηλό επίπεδο οργάνωσης και συνεταιριστικών δομών. Οι παραγωγοί της περιοχής αντιμετωπίζουν συχνά δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες με πολύ ξηρά καλοκαίρια και παγωμένους χειμώνες, με συχνές ξηρασίες. Αυτό σημαίνει ότι οι υδάτινοι πόροι είναι πολύτιμοι, αλλά σπάνιοι. Το τοπικό πλεονέκτημα εδώ, ωστόσο, είναι ότι χρησιμοποιούνται οι παραδοσιακές  βιολογικές μέθοδοι καλλιέργειας σε συνδυασμό με άριστες εδαφολογικές συνθήκες που επιτρέπουν την παραγωγή υψηλής ποιότητας και γευστικού Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου της Μεγαρίτικης ποικιλίας.

Καθώς κατασκευάζαμε το ελαιοτριβείο μας, αφιερώσαμε χρόνο για να γνωρίσουμε την περιοχή της Βοιωτίας, τους αγρότες της και τη γη. Αυτό που χρειάζεται είναι μια προσέγγιση περιφερειακού συμμετοχικού σχεδιασμού για την αναδιοργάνωση της αγροτικής παραγωγής υπό συνεταιριστικές δομές με προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτό θα συμβάλει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και στην εμπορία των τοπικών και περιφερειακών προϊόντων όπως το ελαιόλαδο της Μεγαρίτικης ποικιλίας.

Ελιές σε έναν σάκο

Η αξιολόγηση του αγροτικού, οικονομικού και πολιτιστικού τοπίου για την ανάπτυξη μιας ολιστικής στρατηγικής  επενδύσεων σε υποδομές που θα καλύπτουν ανάγκες όπως η πρόσβαση σε νερό, χρηματοδότηση και κανάλια μάρκετινγκ είναι ζωτικής σημασίας. Πέρα από αυτό, μια προσέγγιση ενίσχυσης της επωνυμίας σε περιφερειακό επίπεδο και του συνεργατικού μάρκετινγκ θα βοηθούσε όλους τους παραγωγούς να αποκτήσουν δίκαιη τιμή για τα προϊόντα τους, να αυξήσουν τα προς το ζην και να αποκτήσουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

Βλέπουμε, επίσης, μια ευκαιρία στην υιοθέτηση μιας κλιματικά έξυπνης προσέγγισης αγροτικού τοπίου για την προστασία του τοπικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση των τοπικών ποικιλιών καλλιεργειών, προωθώντας παράλληλα τα θηβαϊκά αγροδιατροφικά προϊόντα, τις τοπικές αγροτικές παραδόσεις και το συνολικό πολιτιστικό τοπίο. Ένας τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι η υιοθέτηση αγροοικολογικών προσεγγίσεων για τη προστασία του περιβάλλοντος, την ενθάρρυνση της βιολογικής γεωργίας και τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των παραγωγών στην περιοχή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για την περιφερειακή οικονομία του ελαιολάδου, τις επενδυτικές ευκαιρίες και τον τρόπο προώθησης από εμάς  της Μεγαρίτικης ποικιλίας ελιάς.