Το Hellenic Impact Investing Network (HIIN) -Ελληνικό Δίκτυο Επενδύσεων Αντίκτυπου-, πραγματοποίησε το πρώτο του συνέδριο στις 16 Φεβρουαρίου 2023 στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα, Ελλάδα. Είχαμε την τιμή να παρακολουθήσουμε το συνέδριο και την ευκαιρία να ακούσουμε εμπνευσμένους εισηγητές, να μάθουμε από ηγέτες στον τομέα και να συζητήσουμε διάφορες ευκαιρίες με ομοϊδεάτες επιχειρηματίες και επενδυτές!

Το HIIN είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο που υποστηρίζει τις επενδύσεις  αντίκτυπου και ευαισθητοποιεί σχετικά με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Το HIIN λειτουργεί, επίσης, ως διευκολυντής για ελληνικούς (καθώς και παγκόσμιους) θεσμούς, ταμεία, ιδρύματα, ιδιώτες επενδυτές και επιχειρηματίες. Το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε ήταν η πρώτη σπίθα σε αυτό που πρόκειται να γίνει ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας και σημαντικός συνεισφέρων στην ελληνική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξή της: τις επενδύσεις  αντίκτυπου.

Η σημασία των επενδύσεων αντίκτυπου δεν θα μπορούσε να έρθει σε πιο κατάλληλη στιγμή λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης και οι κοινότητές μας. Οι επενδύσεις για χάρη των επενδύσεων χάνουν την απήχησή τους μεταξύ θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών, που θέλουν η ανάπτυξη κεφαλαίων τους να έχει θετική συμβολή στον πλανήτη μας.

Οι ομιλητές του Συνεδρίου Hellenic Impact Investing καθισμένοι και κοιτώντας το κοινό

Ως εκ τούτου, τα βασικά μας συμπεράσματα από το συνέδριο ήταν:

  • Οι επενδύσεις αντίκτυπου στην Ελλάδα βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και έχουν τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες. Προβλέπεται να αφήσουν το στίγμα τους στην ελληνική κοινωνία, την κυκλική οικονομία και το περιβάλλον.
  • Η ενεργή κοινωνική επιχειρηματικότητα και ένα ζωντανό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα πρόκειται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις μελλοντικές επενδύσεις αντίκτυπου.
  • Οι ελκυστικοί τομείς επενδύσεων αντίκτυπου στην Ελλάδα περιλαμβάνουν τον αειφόρο τουρισμό και τη γεωργία, τα εγχειρήματα γαλάζιας οικονομίας, τη βιώσιμη κινητικότητα και το δομημένο περιβάλλον. Οι επενδύσεις για την πράσινη ενέργεια και την ενεργειακή αυτονομία αναμένεται επίσης να σημειώσουν σημαντική άνθιση.
  • Τα ευρωπαϊκά επενδυτικά κεφάλαια αντίκτυπου έχουν τοποθετήσει την Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους και τολμηροί κοινωνικοί επιχειρηματίες λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους αυτήν την εξέλιξη .
  • Απαιτούνται τα σωστά πλαίσια, πολιτικές, υποδομές και κίνητρα για να ανθίσουν πραγματικά οι επενδύσεις αντίκτυπου στην Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει έναν πιο ενεργό ρόλο στην επίτευξή τους.

Λοιπόν, ποιο είναι το εύρος για επενδύσεις αντίκτυπου στην Ελλάδα;

Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ελκυστικό επενδυτικό προορισμό αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση, τα μοναδικά συγκριτικά της πλεονεκτήματα και το ανθρώπινο κεφάλαιο της. Ιδιαίτερα οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που προσανατολίζονται στη βιωσιμότητα πρωτοστατούν στην εξεύρεση λύσεων στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

Επιπροσθέτως, η Ελλάδα έχει ισχυρές επενδυτικές δυνατότητες σε διάφορους τομείς που μπορούν να έχουν αντίκτυπο. Αυτό περιλαμβάνει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γεωργία και υδατοκαλλιέργεια, οικοτουρισμό και πράσινες κατασκευές. Η κυκλική οικονομία είναι μια ακόμη ευκαιρία που αφήνει  περιθώρια για επενδύσεις, οι οποίες  μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

Από την πλευρά μας, αυτό που μας καθοδηγεί όταν επιλέγουμε να αναλάβουμε ένα έργο ή να πραγματοποιήσουμε μια επένδυση είναι εάν υπάρχει περιθώριο για τη διευκόλυνση των πράσινων επενδύσεων και η ευκαιρία να δημιουργήσουμε βιώσιμα περιουσιακά στοιχεία και μακροπρόθεσμα οφέλη για τους εταίρους μας, καθώς και τις τοπικές κοινωνίες, μέσα στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε πώς δημιουργούμε αντίκτυπο στα αστικά και αγροτικά τοπία στα οποία επενδύουμε!