Η βιώσιμη ζωή εκτός δικτύου είναι μια απλή έννοια· είναι ένας τρόπος αποσύνδεσης από το δημόσιο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπής της ενέργειας και των χρήσεων  του νοικοκυριού σας σε ένα ανεξάρτητο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιεί ανανεώσιμη ενέργεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εκτός δικτύου δράση ονομάζεται επίσης «αυτόνομο σύστημα ισχύος». Προσβλέπουμε, επίσης, στην ενέργεια εκτός δικτύου ως έναν τρόπο αντιμετώπισης των διογκωμένων τιμών ενέργειας στην Ελλάδα, όπου η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα επιμένει.

Είτε ζείτε κοντά σε ένα δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας είτε όχι, η δέσμευση σε ένα αυτόνομο ενεργειακό σύστημα από ανανεώσιμες πηγές είναι ένα βήμα που μπορεί να γίνει για να περιοριστούν τα ατομικά μας αποτυπώματα άνθρακα και οι εκπομπές άνθρακα των νοικοκυριών μας. Αν και είναι βολικό να βασίζεστε στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, το να συνεχίσετε εκτός δικτύου δεν είναι τόσο τρομακτικό όσο φαίνεται αρχικά – ειδικά όταν ληφθούν υπόψη τα μακροπρόθεσμα οφέλη.

Στην πραγματικότητα, η σύσταση ενός νοικοκυριού, μιας μικρής εκμετάλλευσης ή μιας επιχείρησης εκτός δικτύου παρέχει στον ιδιοκτήτη ευελιξία και, ανάλογα με την έκταση της χρήσης τους, μπορεί να είναι πιο αποδοτικό από το να βασίζεστε στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Επενδύοντας σε κατάλληλο εξοπλισμό όπως:

  • φωτοβολταϊκά ή ηλιακά πάνελ
  • φορητές γεννήτριες
  • δεξαμενές συλλογής και αποθήκευσης βρόχινου νερού

είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε τη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας εκτός δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε ιδιοκτήτης μπορεί γίνει ο δικός του προμηθευτής ενέργειας μειώνοντας ταυτόχρονα σε μεγάλο βαθμό το αποτύπωμα άνθρακα. Με αυτό τον τύπο συστήματος  ηλεκτρικής ενέργειας, οι μηνιαίοι λογαριασμοί μετατρέπονται σε προκαταβολικά έξοδα συντήρησης και η ενεργειακή διαχείριση καθίσταται εντελώς ανεξάρτητη – δίνοντας στο άτομο τη δύναμη να καθορίζει τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον.

Σπίτι με ηλιακούς συλλέκτες στην οροφή του που λειτουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η διαβίωση εκτός του δημόσιου ενεργειακού δικτύου μπορεί επίσης να ωφελήσει το περιβάλλον της Ελλάδας, δεδομένου ότι βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο φυσικό αέριο ως την κύρια πηγή ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μόνο το 2020, η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράχθηκε από την καύση φυσικού αερίου στην Ελλάδα ήταν περίπου 16 τεραβατώρες, που εκτόξευσαν  σε τεράστιο βαθμό τις συνολικές ετήσιες εκπομπές άνθρακα της χώρας. Η μετάβαση εκτός δικτύου σημαίνει απομάκρυνση από τη χρήση φυσικού αερίου ως πηγή ενέργειας και στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – οι οποίες με τη σειρά τους θα ελαχιστοποιήσουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η βιωσιμότητα των τροφίμων και του νερού είναι επίσης σημαντικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα αυτόνομα ενεργειακά συστήματα. Οι μικρές εκμεταλλεύσεις εκτός δικτύου μπορούν να δώσουν στους ιδιοκτήτες την επιλογή να συλλέξουν νερό της βροχής ή νερό φορτίου στην περιοχή από διαφορετική τοποθεσία, αντί για διασύνδεση με το δημόσιο σύστημα ύδρευσης. Αυτό προσθέτει ένα ακόμη στρώμα αυτοβιωσιμότητας στο αυτόνομο σύστημα, καθώς το νερό μπορεί να αποθηκευτεί και να θερμανθεί με ηλιακή ενέργεια για να τροφοδοτήσει το νοικοκυριό με τις απαιτούμενες χρήσεις νερού. Αυτή η ανεξάρτητη και συνεχής παροχή ενός συγκεκριμένου πόρου επιτρέπει, επίσης στον ιδιοκτήτη να διαχειρίζεται την δική του βιολογική παραγωγή τροφίμων.

Επιλέξαμε να επενδύσουμε στην Hyperion Energy Community νωρίτερα φέτος, λόγω του ότι οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί είναι ένας άλλος τρόπος για να πάρει κανείς την παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας στα χέρια του. Ωστόσο, δεν υπάρχει ένας ενιαίος κανόνας όσον αφορά τη συμμετοχή σε ένα αυτόνομο σύστημα. Όποιος τρόπος ζωής εκτός δικτύου και αν επιλεγεί, ως αποτέλεσμα έχει ότι είναι πολύ πιο ενεργειακά αποδοτικός και βιώσιμος βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και μας δίνει τη δύναμη ως άτομα να διαχειριστούμε τα δικά μας αποτυπώματα άνθρακα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον ρόλο της Astydama στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα ως επιχείρηση, και στη συμβολή της στη συνολική μείωση των εκπομπών άνθρακα στην Ελλάδα μέσω των επενδύσεών μας.