Η τρέχουσα αστική μορφολογία της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας είναι το αποτέλεσμα μιας δεκαετούς τάσης τυχαίας αστικής ανάπτυξης. Αυτή ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950 -μετά τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο-. Αποτελεί ένα αστικό  κληροδότημα και μια φιλοσοφία δόμησης που κυριαρχεί ακόμα στο αθηναϊκό τοπίο. Αυτά αποτελούν μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Αθήνα, καθώς το οικοδομικό της δυναμικό δεν είναι ούτε ενεργειακά αποδοτικό, ούτε συμβαδίζει με τις απαιτήσεις διαβίωσης του 21ου αιώνα.

Στην Astydama, πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι απαραίτητη η ανακαίνιση τόσο ιδιωτικών όσο και δημόσιων κτιρίων, καθώς και η κατεδάφιση ανεπαρκών παλαιών ακινήτων για τη δημιουργία νέων ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων. Βοηθά στην αναγέννηση του δομημένου περιβάλλοντος και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των Αθηναίων πολιτών. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αστικού κλίματος ενόψει της κλιματικής αλλαγής. Γι ‘αυτό είμαστε αποφασισμένοι να ανακαινίσουμε παλιές ιδιοκτησίες και να αναπτύξουμε νέα ενεργειακά κτίρια – κατηγορίας Α’-,  στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Η αστική ιστορία της Αθήνας είναι περίπλοκη. Η μεγάλη αγροτική-αστική μεταναστευτική ροή στη δεκαετία του 1950 και του 1960 σήμανε την έκρηξη του δομημένου περιβάλλοντος της Αθήνας και χαρακτηρίστηκε από μικρής κλίμακας ανάπτυξη ακινήτων στο πλαίσιο του συστήματος «Αντιπαροχή». Αυτό επέτρεψε σε μικρούς γαιοκτήμονες και μικρο-εργολάβους να κατασκευάσουν πολυώροφες πολυκατοικίες χαμηλού κόστους και ανεπαρκούς μόνωσης. Μια άνευ προηγουμένου κατασκευαστική έκρηξη πραγματοποιήθηκε μεταξύ της δεκαετίας του 1960 και του 1980, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια αστική επέκταση που χαρακτηριζόταν από οικιστικές κατασκευές που στερούνταν όχι μόνο τις απαραίτητες υποδομές, αλλά και τις συνδέσεις μεταφορών. Συγκεκριμένα, αυτή η αστική επέκταση πραγματοποιήθηκε με απουσία ενός ισχυρού πλαισίου σχεδιασμού με ανεπαρκές όραμα αστικών υποδομών από το ελληνικό κράτος.

Ενας δρομος στο κέντρο της Αθηνας

Επιπλέον, τα περισσότερα κτίρια κατοικιών στην Αθήνα κατασκευάστηκαν πριν από το 1980 και βρίσκονται στο κατώτατο άκρο της κλίμακας ενεργειακής απόδοσης του ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος (A+ έως H). Η συντήρηση και διαχείριση τέτοιων οικιστικών κατασκευών κοστίζει πολύ στους ιδιοκτήτες, στους ενοικιαστές και στους παρόχους υπηρεσιών του ελληνικού κράτους. Οι περισσότερες ιδιοκτησίες βασίζονται κυρίως σε συστήματα κατανάλωσης πετρελαίου και όχι σε φυσικό αέριο (το οποίο είναι φθηνότερο και καθαρότερο). Αυτό, σε συνδυασμό με την τεράστια αναποτελεσματικότητα στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, σημαίνει ότι οι λογαριασμοί ενέργειας και νερού είναι πολύ υψηλοί.

Παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί η ανεπαρκής κτιριακή υποδομή της Αθήνας, έχουμε δει θετικές δράσεις από το ελληνικό κράτος τελευταία. Η κυβέρνηση ξεκίνησε προγράμματα όπως το «Εξοικονομώ Κατ΄οίκον» και το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» που επιδοτεί την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος.

Επίσης, ανακοίνωσε πρόσφατα την έναρξη ενός νέου πλαισίου δράσης και προγράμματος χρηματοδότησης που ξεκινά τον Μάρτιο του 2021, το οποίο στοχεύει στην ενεργειακά αποδοτική μετασκευή 60.000 νοικοκυριών ετησίως έως το 2030.

Ανακαίνιση σε σπιτι στην Αθήνα

Δημόσια έργα που εστιάζουν στην αναβάθμιση διοικητικών κτιρίων, νοσοκομείων και σχολείων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στην Αθήνα, καθώς υπάρχει ανάγκη βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της λειτουργικής επάρκειας των δημόσιων υποδομών.

Ο ιδιωτικός τομέας ακινήτων παίζει επίσης τον ρόλο του πιέζοντας για την ανακαίνιση παλαιών ακινήτων, το οποίο με τη σειρά του αυξάνει τις αξίες των ακινήτων, βελτιώνει την υγεία των πολιτών και μειώνει τις εκπομπές CO2.

Μετατρέποντας τις αδυναμίες των οικιστικών υποδομών σε ευκαιρίες, γνωρίζουμε ότι μπορούμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να βελτιώσουμε την τοπική αστική ανθεκτικότητα. Επενδύουμε στην ανακατασκευή και την ανάπλαση ακινήτων, επειδή θέλουμε να δημιουργήσουμε υπεραξία για τους ενοικιαστές και να συμβάλουμε στην ανάπτυξη μιας πιο πράσινης Αθήνας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε μία συμμετοχική επένδυση σε ένα ενεργειακά αποδοτικό κατασκευαστικό έργο.