Η αγρο-οικολογία είναι μια σχετικά νέα πρακτική στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια διεπιστημονική προσέγγιση για τη βιώσιμη γεωργία που γεφυρώνει τις κοινωνικές, βιολογικές και γεωργικές επιστήμες, ενώ χρησιμοποιεί τις γνώσεις των παραδοσιακών αγροτών καθ ‘όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ως κοινωνικό κίνημα, η αγρο-οικολογία υπερασπίζεται τις αγροτικές κοινότητες, τους μικροκαλλιεργητές, τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και τις τοπικές  μικρές αλυσίδες εφοδιασμού. Επιπρόσθετα προωθεί την κυριαρχία των τροφίμων και τη χρήση τοπικών ποικιλιών σπόρων.

Πιστεύουμε, ακόμη, ότι η αγρο-οικολογία θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην παγκόσμια στροφή προς την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Παρέχει μια ολιστική λύση για τη βελτίωση των μέσων διαβίωσης στην ύπαιθρο, για την προώθηση της βιοποικιλότητας και την παραγωγή βιολογικών τροφίμων.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε να υποστηρίξουμε το Themelion Project, μια πρωτοβουλία τοπικής οργάνωσης αγροτών που εδρεύει στην περιοχή της Ξηρονομής στην Ελλάδα -στην ίδια περιοχή στην οποία αναπτύσσουμε το Ελαιοτριβείο Kadmus. Μαζί, θα οικοδομήσουμε συνεργασίες με ελαιοκαλλιεργητές της περιοχής και θα υποστηρίξουμε τις προσπάθειές τους να καλλιεργήσουν υψηλής ποιότητας Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο (Ε.Π.Ε).

Η αποστολή του Themelion Project είναι να αποτρέψει την εγκατάλειψη παραδοσιακών ελαιώνων, ενώ χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία της αγρο-οικολογίας για την καλλιέργεια ελαιόδεντρων και την παραγωγή μονοποικιλιακών Ε.Π.Ε. Πραγματοποιούν, επίσης, ενημερωτικές συνεδρίες για τους αγρότες σχετικά με τη σημασία της διατήρησης των ντόπιων ελληνικών ποικιλιών ελιάς.

ελαιώνες και ελιες

Η αγρο-οικολογία στην Ελλάδα υιοθετήθηκε για πρώτη φορά στο νησί της Κρήτης στα τέλη της δεκαετίας του ’90 ως εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο που είχε ως στόχο το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διάδοση των γνώσεων και πρακτικών της οικολογικής παραγωγής ελιάς. Το έργο είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός τοπικού συνεταιρισμού βιολογικών αγροτών το 1998, ο οποίος διέθεσε στην αγορά πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα ελιάς.

Έκτοτε, υπήρξαν αρκετές ΜΚΟ, συνεταιρισμοί αγροτών και ακαδημαϊκά ιδρύματα που προωθούν τη βιολογική γεωργία και τις αγρο-οικολογικές πρακτικές στην Ελλάδα. Υπάρχουν σαφή οφέλη από αυτό · η τοπογραφία της χώρας με τις δυσπρόσιτες ορεινές εκτάσεις, τα ημίξηρα και απομονωμένα νησιά, καθώς και ένα υψηλό ποσοστό παραδοσιακών μικρών εκμεταλλεύσεων την καθιστούν ιδανική πλατφόρμα για την παραγωγή βιολογικών τροφίμων.

Ντοματες σε κηπο

Οι ελληνικές γεωργικές παραδόσεις χρησιμοποιούν ήδη ορισμένες αγρο-οικολογικές πρακτικές, όπως η διατήρηση και η χρήση τοπικά προσαρμοσμένων καλλιεργειών, η ξηρή καλλιέργεια, η συγκομιδή βροχής και η υπερυψωμένη κατασκευή  για ελιές και αμπέλια σε τραχύ έδαφος. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτήν τη γνώση και να χρησιμοποιήσουμε την αγρο-οικολογία ως τρόπο βελτίωσης της ανθεκτικότητας των φυσικών τοπίων και των τοπικών συστημάτων τροφίμων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε πώς σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε την αγρο-οικολογία στην περιοχή της Ξηρονομής της Ελλάδας.