Η άνοδος της ηλιακής ενέργειας έχει επιφέρει ένα παράδοξο. Απαιτούνται μεγάλες εκτάσεις γης σε αγροτικές περιοχές για την ανάπτυξη ηλιακών αγροκτημάτων – ωστόσο αυτό επιβαρύνει την καλλιεργήσιμη γη που διατίθεται για την καλλιέργεια τροφίμων. Πιστεύουμε ότι αυτό το αντισταθμιστικό κόστος μπορεί να αποφευχθεί, με την χρήση aγροβολταϊκών (Agri PV), μια απλή αλλά καινοτόμο λύση.

Τα aγροβολταϊκά συνδυάζουν την παραγωγή ενέργειας και τροφίμων σε ένα μόνο αγροτεμάχιο. Αυτό σημαίνει ότι η καλλιεργήσιμη γη χρησιμοποιείται αποτελεσματικά και ο ανταγωνισμός μεταξύ παραγωγών ηλιακής ενέργειας και αγροτών ελαχιστοποιείται. Στην Astydama, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικές οι συνέργειες μεταξύ αγροτών, κατασκευαστών, επενδυτών και ενεργειακών κοινοτήτων που προωθούν ανθεκτικές και αποδοτικές πρακτικές ανάπτυξης χρήσεων γης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα, όπου η αγορά ηλιακής ενέργειας και ο αγροτικός τομέας αναπτύσσονται σταθερά, ενώ η διαθεσιμότητα καλλιεργήσιμης γης είναι περιορισμένη. Τα aγροβολταϊκά είναι επίσης μια ευκαιρία για τις αγροτικές κοινότητες της Ελλάδας (όπου έχει επικρατήσει η παραδοσιακή γεωργία) να ευημερήσουν και να παίξουν ρόλο στην ανθεκτικότητα του κλίματος.

φωτοβολταϊκά πάνελ και μικρά οπωροφόρα δέντρα και θάμνοι

Όσον αφορά τον σχεδιασμό αγροβολταϊκών αγροκτημάτων, υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορούν να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητα της χρήσης γης, μαζί με την αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών και της ενέργειας. Συνήθως, οι σειρές υπερυψωμένων ηλιακών φωτοβολταϊκών πάνελ (PV panels)  συνδυάζονται με σειρές καλλιεργειών που βρίσκονται κάτω από αυτά στο ίδιο αγροτεμάχιο. Ένας εναλλακτικός σχεδιασμός είναι να τοποθετήσετε φωτοβολταϊκά πάνελ και να φυτέψετε καλλιέργειες ή οπωροφόρα δέντρα ενδιάμεσα. Οι καλλιέργειες που ευδοκιμούν σε ημισκιερές συνθήκες είναι καλλιέργειες επικονιασμού, μικρά οπωροφόρα δέντρα, θάμνοι ή λαχανικά.

Σε ένα αγροβολταϊκό σύστημα, υπάρχουν αμοιβαία οφέλη τόσο για την ενέργεια, όσο και για τις φυτικές παραγωγές. Οι επιλεγμένες καλλιέργειες προστατεύονται από τα φωτοβολταϊκά πάνελ από ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως υπερβολική ζέστη και ήλιο το καλοκαίρι ή καταιγίδες και παγετούς το χειμώνα. Ταυτόχρονα, τα φωτοβολταϊκά πάνελ επωφελούνται από τις καλλιέργειες από κάτω τους, καθώς η υγρασία που παράγεται από τις καλλιέργειες όχι μόνο μειώνει τις θερμοκρασίες στα πάνελ, αλλά αυξάνει και την απόδοσή τους. Επιπλέον, η ανάπτυξη μιας ποικιλίας καλλιεργειών σε ένα αγροβολταϊκό σύστημα μπορεί να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα βιοποικιλότητας και να προσελκύσει τους απαραίτητους επικονιαστές.

αγρότης σε αγρόκτημα αγροβολταϊκών

Τα aγροβολταϊκά έχουν ,επίσης, οικονομικά προνόμια. Συνδυάζοντας δύο ροές εσόδων στο ίδιο αγροτεμάχιο, τόσο οι αγρότες όσο και οι κατασκευαστές όχι μόνο αποκομίζουν οφέλη, αλλά ένα μέρος της παραγόμενης ενέργειας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από τους αγρότες για την κάλυψη των γεωργικών τους αναγκών. Η υπόλοιπη ενέργεια μπορεί να πωληθεί με σταθερή τιμή στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης σύμβασης με την Ελληνική Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ευκαιρίες των aγροβολταϊκών στην Ελλάδα, θα θέλαμε πολύ ν’ ακούσουμε τη γνώμη σας.