Η Πόλη των 15 λεπτών: βιώσιμος σχεδιασμός γειτονιάς

Μετά από δεκαετίες σχεδιασμού και οικοδόμησης πόλεων με βάση την κινητικότητα που επικεντρωνόταν στα αυτοκίνητα, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και […]

2560 1687 Astydama | Αναπτυξιακή εταιρεία βιώσιμων, οικολογικών επενδύσεων

Αγροβολταϊκά: μια ιδανική ευκαιρία συνδυασμού της γεωργίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η άνοδος της ηλιακής ενέργειας έχει επιφέρει ένα παράδοξο. Απαιτούνται μεγάλες εκτάσεις γης σε αγροτικές περιοχές για την ανάπτυξη ηλιακών […]

2560 1687 Astydama | Αναπτυξιακή εταιρεία βιώσιμων, οικολογικών επενδύσεων
Load More